Priser og vilkår

For oppdrag vil alminnelig timepris variere fra kr 1.600,- til kr 2.000,- eks mva (kr 2.000,- til kr 2.500,- inkl mva), avhengig av saksforhold. Prisene avhenger av sakens art, omfang, og kompleksitet. Vårt salær beregnes i utgangspunktet iht. medgått tid. Avtalt timepris og detaljer rundt beregning av salær vil fremgå av vår oppdragsbekreftelse. Vi fakturerer løpende, normalt 2 – 6 ganger pr år.

Vi gjennomfører også fastprisoppdrag på enkelte tjenester, eksempelvis seksjonering, utferdigelse av gavemelding ved generasjonsskifte, samboeravtale, testament etc. Pris på disse tjenestene oppgis på forespørsel.

Utgifter som er direkte knyttet til utførelsen av oppdraget vil også kreves dekket av klienten. Eksempler på dette kan være reiseutgifter, utgifter til sakkyndige, tinglysingsgebyrer med mer.

For øvrig viser vi til Advokatforeningens Regler om god advokatskikk, og Forskrift om prisopplysninger for tjenester.

Kontakt oss

Advokat Alexander Wiederstrøm
Mobil: +47 922 28 588

Advokat Thor-Eirik Lodtz
Mobil: +47 944 33 356

Advokat Hallvar Reksten Husebø
Mobil: +47 400 756 48

Postadresse:
Postboks 494 Sentrum
5805 Bergen

Besøksadresse:
Øvregaten 31

Ring oss:
55 56 03 00